top of page

İmalat

İmalat Nedir?

Bir yapının çelikten oluşmasına çelik konstrüksiyon imalatı denir. Binanın ana taşıyıcıları başta olmak üzere, çelik kullanılan binalara, çelik konstrüksiyon adı verilir. Zemin yükü çelik konstrüksiyon ile azalır. Deprem gibi doğal afetlerde hem yapının hem de içindekilerin zarar görme riski azaltılmış olur. Çelik konstrüksiyonlu yapılar, özellikle birinci derecedeki deprem bölgeleri için önerilir. Yapısının sunduğu avantajlar ile çelik konstrüksiyon, hemen her türden yapı çeşidinde kullanılan bir özelliğe ve pratikliğe sahiptir.

 

Çelik Konstrüksiyon İmalatı Nasıl Yapılır?

 

Çelik konstrüksiyon imalatı yapmak için en gerekli şey, mekan genişliğidir. Çeliğin ve üretilen çelik konstrüksiyonun nakliyesi için geniş bir imalat alanı gerekmektedir. Nakliyesi, boşaltma ve yükleme işlemleri ve montaj yapılması için geniş bir çalışma alanına ihtiyaç vardır. 

Çalışma alanının geniş olması çelik konstrüksiyon imalatı için yeterli değildir. Gerek ürünlerin imalathaneye getirilmesi gerekse de ilgili noktalara nakliyesi esnasında, çevrenin ve yolların buna elverişli olması gerekmektedir. Taşınan ağır yükü kaldırabilecek bir zeminin olması gerekmektedir. Zemin seviyesinin şartlara uygun hale dönüştürülmesi şarttır.

 

Planlamaya etki eden üç adet faktör bulunmaktadır.

 

Pratik çelik montaj esnasında etkili olan faktörler, çelik konstrüksiyon montajının sadeliği üstünde etkili olan faktörler ve mantıksal maliyet dizileri üstünde oluşan faktörler olarak sıralanabilirler. Burulma sistemlerinin yeri ya da yapısının dengesini koruyan her tür araç önem arz eder. Montaj esnasında bu durum oldukça önemlidir. Sadeliği sağlayacak en temel etken, basit olan montajlı bağlantılardır. İhale kapsamında yapılan bir H & S planı ve sözleşmesini, çelik konstrüksiyon imalatı planlamasının gelişimi ile etkiler. Gelişimin plan ile nasıl örtüşeceğinin iyi ayarlanması gerekir.

 

Sisteme, basit şekilde bağlantısı kurulacak elemanların seçilmesi için seçimde bulunulmalıdır. Bu, saha kaynağının kullanımını da etkileyen bir faktördür. Tam yerinden kaynak işlemi görmüş bir çelik konstrüksiyon parçası, diğer bağlantı üyeleri tarafından da uygun olmalıdır. Onların durumlarını etkilememesi gerekmektedir. Hem doğru hem katı hem de güvenli bir şekilde sisteme tutturulmalıdır. Bu durum için de daima, ya geçici bir vida, ya da geçici ilave bir destek şart olacaktır.

 

Çelik Konstrüksiyon Üretimi


Çelik konstrüksiyon üretim aşaması, fabrikada başlar. Bilgisayar kontrolünde gerçekleştirilir. Bilgisayar içerikli makineler tarafından, en hassas ölçümler ile üretimi yapılır. Planlamaya sadık bir üretim ortaya koymanın yolu, budur. Çelik konstrüksiyon üretim aşaması, duvar panelleri ile taşıyıcı kolonlar halini aldıkları bir seviye sonrasında şantiyeye sevk edilirler.

 

İşinin ehli ve tecrübe sahibi çelik konstrüksiyon elemanları, kısa bir süre zarfında, panelleri bir araya getireceklerdir. Birleştirilen bu paneller ve ana taşıyıcı unsurlar ile bütün ilave yardımcıların birleştirilme işlemleri gerçekleştirilir. Birleşimler ya akıllı vida ya perçin ya da bulon ile yapılır. Projenin durumuna göre de kaynak kullanılır. Bina ya da yapıların deprem gibi doğal afetler karşısındaki direnci, böylece artırılır. Olası darbelere karşı yapının mukavemeti artırılır.

bottom of page